Paarup Kulturhus

Silkeborgvej 11B Pårup, 7442 Engesvang

Bestyrelsesmøde i Pårup kulturhus d. 27 januar 2014

Afholdt hos Brian

Med var: Gudrun Madsen, Brian Poulmann, Chris Kloster

Dagsorden:  

1: Valg af referent.

Chris valgt.

2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet. 

Referat fra sidste møde er godkendt.

3: Pårup kulturhus´ økonomi.

Der er i år lavet et overskud på 6178 kr.  Så der er alt i alt en sund økonomi i kulturhuset i år.

4: Kasserens beretning.

Der er d.d. booket 4 udlejninger som endnu ikke er afholdt.

5: Nye punkter.

Brian mødes i uge 6 med Ikast Anlægsgartner for at få en pris på græsplæne osv.

Det er stadig planen at der skal indhentes priser på tag.

6: Igangværende punkter.

Næstkommende, er generalforsamling d. 05 feb. Kl. 19:00. Der arbejdes på beretninger fra både Formand og Kasseren.

7: Eventuelt.