Paarup Kulturhus

Silkeborgvej 11B Pårup, 7442 Engesvang

Referat af generalforsamling i Pårup Kulturhus 19.02.13 kl. 19.00

Der var 25 fremmødte


1. Valg af dirigent 
Henrik Fruerlund

 
2. Formandens beretning 
Der har været en del aktiviteter, rep af tag - nye døre vinduer.

Der skal følges op på fremtidsplan

Godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 
Finn fremlagde regnskabet

Tilskud fra kommunen var ikke kommet - John Tjekker - er tjekket det vil komme
Godkendt

4. Valg til bestyrelsen 
Den nye bestyrelse blev: 
Martin B, Chris K, John J, Brian P og Gudrun M

 
5. Valg af Supplant 
Finn Jensen blev valgt(kasseren) 
Dorthe Irene Nørup

6. Valg af revisorer 
Flemming Kragh og Søren Lassen

 
7. Indkomne forslag: 
Det blev besluttet at indkaldese til generalforsamling enten skal omdeles eller annonceres 
I Ikast avis