Paarup Kulturhus

Silkeborgvej 11B Pårup, 7442 Engesvang

Bestyrelsesmøde i Pårup kulturhus d. 17 Oktober 2013

Afholdt hos Chris.

Med var: Gudrun Madsen, Brian Paulmann, Chris Kloster

Dagsorden:  

Formanden har af personlige årsager valgt at trække sig fra posten bestyrelsen d.d. ,ny Formand er d.d. valgt og det blev Chris Kloster, og Gudrun Madsen valgt som ny Næstformand.

1: Valg af referent.

Chris valgt

2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet. 

Referat fra sidste møde er ok.

3: Pårup kulturhus´ økonomi.

 Dd. står ca 61.000,-

4: Kasserens beretning.

Kasseren oplyser at det ser fornuftig ud med økonomien, grunden den stigende udlejning.

5: Nye punkter.

Indhentning af pris på ombygning og tag. Chris tager kontakt til 3 lokale håndværkere.

Det besluttes at indkøbe 3 nye blandingbatterier, 3 toiletbørster, samt nye lysstofrør til loftlamperne.

Det besluttes at indkøbe musikanlæg til en max pris på 2500 kr., da dette er et stort ønske fra lejerne.

Det besluttes at sætte alarmsystem op i Kulturhuset, da der efterhånden er en del værdier i form af nye stole og når der bliver indkøbt musikanlæg. ( Brian kan skaffe systemet til en fornuftig pris, og vil stå for opsætningen af dette).

6: Igangværende punkter.

Vi holder stadig stor fokus på udlejning.

7: Eventuelt. Næste møde indkaldes af formanden.