Paarup Kulturhus

Silkeborgvej 11B Pårup, 7442 Engesvang

 

Referat af bestyrelsesmøde i kulturhusbestyrelsen.

Brian Paulmann, Krovejen                                                                                            D.14 marts 2013 kl. 19.00

 

Dagens deltager var: Gudrun Madsen, Brian Paulmann, Chris Guldbæk og Martin Brunsvig.

Dato for næste bestyrelsesmøde:  Indkaldes af formanden

 

1-      Valg af dirigent

          Ingen valgt, fjernet fra dagsorden.

 

2-      Valg af referant.

          Martin.

 

3-    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28 februar.

        Referatet blev godkendt ingen indvendinger.

        Referater skal godkendes senest 2 dage efter fremsendelse, sådan at dette kan udlægges på www.paarupkulturhus.dk

4-     Fremtidsplaner for Pårup kulturhus

 

         a.      Kasserens beretning er blevet fremskudt til næste bestyrelsesmøde, Kasseren vil tage fat i tideligere kasser for at få overdraget kassen, og udformer et drift budget over kulturhuset.

         b.      Ved byggesynet, er der konstateret revner i husets vestvendte facade. Manglende gummifuger omkring vinduer udv. Defekte tagplader mod nord ca. 7 stk.

 

         Der blev talt om evt. nye overskabe i køkken, hvilket Martin vil undersøge pris på ved HTH samt nye lofter i sal, køkken og toiletter.

         Vinduerne i baderum trænger til udskiftning, men er ikke en straks opgave.

         Der mangler emfang i køkken, Chris vil ansøge Kr. O Skov om dette…

         Elarbejde skal færdiggøres.

 

         c.       Dorte har været på inspektions tur til bøllingsø bryghus for at besigtige stole, det var nogle gode og behagelige stole, men de var hårde ved gulvet…

         Der er blevet talt om ”ana” stolen i grå med mørkgrå betræk, Brian vil indhente tilbud på dette, samt ansøge evt. midler.

 

5-      Leje af kulturhuset

          a.    Brian har oprettet en hjemmeside www.paarupkulturhus.dk, hvor det er muligt at booke og betale online.

          b.    Leje betingelserne er blevet færdiggjort og udlagt på hjemmesiden.

          c.     Leje betingelser er gældende for alle

 

6-      Udeområdet.

          Chris har lovet et tage dialog med kommunen, med henblik på vedligeholdelse af området omkring klubhuset og vil prøvet at få stablet et møde med dem på benene med henblik på videre fremtid.

 

 

7-      Vedligeholdelse ude.

          a.    Afventer dialog med kommunen.

          b.    Chris har monteret cylinder på depot døren mod øst. Med selvstendig nøgle.

 

8-      Vedligeholdelse inde.

          a.    Dialog med Kay Duncan omkring gardiner.

          b.    Der bliver arrangeret arbejds weekend med henblik på færdiggørelse af igangværende projekter.

          c.     –

          d.    Chris har fremlagt tilbud på gulvafslibning bevilling er givet på 8.500,- + moms, skal dog kordiners med lofter osv.

          e.    Der er talt om troldtekt lofter i fin hvid.

 

9-      Indkomne forslag fra lejere.

          Der er ingen indkomne forslag.

 

10-    Eventuelt

 

          Der er talt om arbejds weekend, hvornår vides ikke man kan evt. samarbejde med borgerforeningen om dette.

 

          Der er aftalt at der bliver afholdt bestyrelses møde i kulturhus bestyrelsen den sidste torsdag i hver måned.